Microsoft Excel

microsoft-excel-vector

Excel je tabulkový procesor od společnosti Microsoft. Je součástí kancelářského balíku Office a svým uživatelům umožňuje vytvářet, editovat, zpracovávat, importovat a exportovat a analyzovat tabulky a grafy. Základním typem souboru, který  Excel využívá, je Excel Workbook (.xlsx). Pojďme se podívat na základní funkce Excelu.

Hlavní nabídkaexc1
V hlavní nabídce má uživatel k dispozici základní funkce.

Lišta výpočtůexc2
Pod hlavní nabídkou se nachází lišta funkcí, díky kterým můžeme v tabulce provádět výpočty.

Tyto výpočty rozlišujeme následovně:

 • organizační znaky, např. úvodní rovnítko vzorců
 • běžné aritmetické a některé další operace jedné nebo dvou hodnot, které nabízí nejen běžné aritmetické např. násobení, sčítání aj.
 • nespočet funkcí, které se dále dělí
  • matematické funkce, např. statistické, jako SUMA (součet), MIN (minimum) aj.
  • logické funkce nahrazují především logické operace, např. KDYŽ
  • vyhledávací a odkazovací (vytyčovací) funkce
  • textové (řetězcové) funkce
  • převodní funkce

Spodní lištaexc3
Ve spodní části pak máme lištu s listy, které můžeme přidávat či odebírat. Také zde můžeme nalézt součet označených buněk.
Hlavní tabulkaexc4
Do hlavní tabulky zadáváme požadované hodnoty. Každá buňka má přiřazenou adresu dle jejího umístění v tabulce (A1).

Adresaci buněk dělíme následovně:

 • Relativní – slouží ke vztažení jedné buňky k druhé. Adresa se ale bude vždy měnit ve směru kopírování.
 • Absolutní – v případě, že se chceme odkázat na nějakou buňku a  chceme, aby se po kopírování neposouvala její adresa, tak před písmeno a číslo vložíme znak dolaru $. Tím zajistíme , že bude adresa buňky neměnná.

Smíšená – buňka může být zamčená pouze na sloupec nebo pouze na řádek. Tím zajistíme, že nám při kopírování bude adresa přeskakovat pouze po řádku nebo po sloupci.

Příklad adresace

tabulka1
Do řádku a sloupce napíšeme čísla 1-10.

V buňce C3 spočítáme, kolik je 1*1, pomocí vzorce =C2*B3. Pokud chceme rozkopírovat vzorec směrem na stranu a dolů, musíme sloupec B zafixovat dolarem a řádek dva taktéž. Vzorec tedy bude vypadat =C$2*$B3. Tím zajistíme, že hodnoty budou skákat pouze po řádku 2 a sloupci B.
tabulka2

V buňce C3 máme vzorec, který teď můžeme chycením za pravý roh buňky zkopírovat do buněk ostatních.
tabulka3 tabulka4tabulka5

Díky fixaci řádků a sloupců se nám povedlo efektivně vytvořit tabulku pro násobilku.

Sčítání buněk

Buňky lze sčítat pomocí znaménka plus – A1+A2. Pokud však chceme sečíst více buněk, bylo by to časově náročné. K vyřešení tohoto problému slouží funkce =SUMA(). Pokud chceme sečíst pouze sloupec, stačí kliknout do závorky a označit sloupec. Chceme-li zadat data z více sloupců, je nutné při výběru přidržet klávesu Ctrl. Jako ukázku jsem vybral sečtení sloupců z násobky v předchozím příkladu.tab1
Po stisknutí tlačítka Enter jsou všechna čísla sečtena.

Druhá možnost, jak vybírat buňky. Takto by šly do vzorce přidat i hodnoty z jiných sloupců.
tab2

Ukázkový soubor:
Násobilka

Advertisements

Microsoft Word

microsoft-word-vectorMicrosoft Word je textový procesor od společnosti Microsoft, poprvé vydaný roku 1983. Jedná se o nejstarší nástroj ze sady Microsoft Office.

Microsoft Word a bílé znaky

Bílé znaky jsou takové znaky, které nejsou za obyčejných okolností v dokumentu viditelné (a na jejich místě se tudíž nachází prázdné – bílé – místo).

Mezi základní bílé znaky patří:

Mezera – vkládá se stiskem mezerníku. Je to nejběžnější bílý znak, označující mezery mezi slovy.

Tvrdá mezera – vkládá se kombinací kláves CTRL + SHIFT + mezerník. Vkládá se např. před předložky a způsobuje, že předložka automaticky přejde se slovem na další řádek. Jde zejména o estetickou funkci, neboť osamocené předložky a podobně krátké výrazy působí na koncích řádků nehezky.

Tabulátor – vkládá se klávesou Tab. Je to bílý znak, který umožňuje odsazení řádku od okraje stránky. Pro kontrolu délky odsazení se používají zarážky (viz. níže).

Konec odstavce – vkládá se stiskem Enter. Umožňuje od sebe oddělit jednotlivé odstavce. Mezery mezi odstavci  lze buď rozšiřovat, či zkracovat pomocí nastavení odstavce v kontextovém menu nebo pomocí stylů (více viz. níže).

Tvrdý konec řádku – vkládá se stiskem SHIFT + Enter. Používá se, pokud potřebujeme přejít na další řádek, ale neukončit přitom odstavec, a hodí se například u odrážek, které mají více řádků.

Tvrdý konec stránky – vkládá se pomocí CTRL + Enter. Umožňuje nám se okamžitě posunout na začátek další stránky v dokumentu, pokud to potřebujeme, aniž bychom museli opakovaně mačkat Enter.

Obecně platí pravidlo, že by neměly být dva bílé znaky za sebou. Tento problém můžeme jednoduše vyřešit pomocí funkce Najít a Nahradit. Pro funkci najít obecně platí klávesová zkratka CTRL+F.

O možnosti nalezení a nahrazení více video níže:

Důležitým prvkem ve Wordu jsou také zarážky. Slouží k nastavení a kontrole odsazení řádku.

O tabulátorech video níže:

Zdroje:
1. video, autor: VÚTS guides (https://www.youtube.com/watch?v=2SME1fVYuNY)
2. video, autor: O. Pletánek (https://www.youtube.com/watch?v=O-4ka6NcY64)

Styly

Pomocí stylů můžeme jednoduše definovat typ písma, jeho tloušťku, ale i vlastnosti odstavců, či úroveň textu v osnově dokumentu. Faktem je, že tyto úpravy lze dělat i použitím kontextového menu (standardně se do něho ve Wordu dostaneme, pokud si označíme určitý text podržením levého tlačítka myši a poté na něj klikneme pravým tlačítkem myši).

1
Kontextové menu

Pomocí těchto úprav vždy můžeme upravovat jen jeden odstavec. Oproti tomu, pokud si nastavíme styly, ty nám umožní upravovat všechny odstavce (či nadpisy atd.), které k nim v dokumentu přiřadíme, najednou.

2.png
Styly

K obrázku: styly najdeme na kartě “Domů”.Uživatel si může vybrat z řady předpřipravených možností. Pokud nám tato nabídka nevyhovuje, můžeme se kliknutím na ikonu šipky v pravém dolním rohu dostat do okna stylů. V něm pak můžeme vytvářet styly nové.

a

V okénku nového stylu můžeme nastavit název stylu, styl, na kterém má být založený a základní formátování. Také u možnosti “Typ stylu” nastavujeme, zda bude možné daný styl aplikovat jen na celé odstavce (Odstavec), nebo jak na celé odstavce, tak i na jednotlivé znaky (Propojený – odstavec a znak).

Pro složitější úpravy formátu je třeba rozkliknout tlačítko “Formát”, kde najdeme možnosti úprav odstavců, písma atd. Například v okénku “Odstavec” můžeme upravit šířku mezer mezi jednotlivými odstavci dokumentu (viz. obrázek), stejně jako řádkování, odsazení atd.

b