Základy práce s Photoshopem

Na druhém stupni základní školy jsem začal navštěvovat kurzy Photoshopu. Naučil jsem se ovládat jeho základy, díky kterým nyní zvládám vše potřebné.

2016-12-29-4

Funkce Laso

2016-12-29-5

Funkce ztmavit, zesvětlit

2016-12-29-6

Retuš

Foto: Ondřej Němec

Advertisements

Počítačová grafika

Grafika

  • Počítačová grafika je obor výpočetní techniky, který využívá počítačů a jejich schopností k tvorbě umělých grafických objektů.
  • Počítačovou grafiku rozdělujeme do dvou skupin:
    • vektorová grafika
    • rastrová grafika

Vektorová grafika

Vektorová grafika, jeden ze dvou základních způsobů reprezentace obrazových informací v počítačové grafice, může být velice užitečná.

Na rozdíl od rastrové grafiky jsou vektorové obrázky skládány ze základních, přesně definovaných útvarů jako jsou body, křivky, přímky aj.

Osobně jsem se poprvé setkal s vektorovou grafikou, když jsem vytvářel logo, které jsem si hodlal natisknout na tričko. Pomocí vektorů jsem byl schopen daný obrázek zvětšit na požadovanou velikost, vhodnou k potisku na textil, aniž by se obrázek rozostřil či pozměnil.

Ukázka:

glory-boyz-usa-logo-by-delao-t-shirts-men-s-t-shirtmikins

Ukázka zvětšení vektoru:

gloryfinal_vectorized_vectorized

Rastrová grafika

Bitmapová, neboli rastrová grafika, se liší od vektorové grafiky způsobem zpracování obrazových informací. Celý obrázek je popsán pomocí barevných bodů, tzv. pixelů. Pixely jsou uspořádány do mřížky, ve které mají určenou přesnou polohu a barvu (s ohledem na barevný model).

Formáty (populární):

BMP – veliká kvalita, velká datová velikost
GIF – animace, nízká kvalita
JPEG – nastavitelná komprese
TIFF – nejvyšší obrazová kvalita, datově veliká

Výhody:

  • obrovská podpora programů, rastrový obrázek otevřete takřka na každém počítači bez instalace nějakého speciálního programu
  • snadné pořízení (fotoaparát, skener)

Nevýhody:

  • datová náročnost
  • nelze ji zvětšovat/zmenšovat bez snížení kvality

bit

Digitální fotografie spadá pod rastrovou grafiku. Ideální program na úpravu fotografií je Photoshop.