WordPress

wordpress-logo-stacked-rgb

Pro tvorbu stránek k TM6 jsem si vybral WordPress. Je to takzvaný CMS systém, který slouží k tvorbě a editaci blogu nebo vlastní stránky. Stránka je určena uživatelům, kteří si chtějí vytvořit web, ale neznají html.

Nejprve je nutné si vytvořit na WordPressu účet. Přihlašovací údaje budete potřebovat k přístupu do Vašich stránek. Při tvorbě stránek si zvolíte z nabízených šablon vzhled Vaší stránky. Jsou dostupné šablony zadarmo, ale i verze placené, které mají různé výhody.

Následně Vás WordPress vyzve k vymyšlení názvu stránky. Právě tady se rozhoduje, zda chcete doménu placenou či zdarma. Bezplatná doména bude mít za jménem ‘wordpress.com’.

Pokud jste se úspěšně dostali k založení stránek, můžete se vrhnout na jejich editaci. K té se dostanete pomocí vaší domény, jen za ni přidáte /wp-admin, nebo /admin.
příklad: jméno.wordpress.com/wp-admin

wp

Dostanete se do modu vizuálních úprav, kde v levém sloupci najdete všechny důležité způsoby editace stránky. Nejdůležitější je si nastavit vzhled, menu a stránky. Poté nastavit rubriky, o kterých budete psát, a začít psát samostatné příspěvky.

Advertisements

Microsoft Excel

microsoft-excel-vector

Excel je tabulkový procesor od společnosti Microsoft. Je součástí kancelářského balíku Office a svým uživatelům umožňuje vytvářet, editovat, zpracovávat, importovat a exportovat a analyzovat tabulky a grafy. Základním typem souboru, který  Excel využívá, je Excel Workbook (.xlsx). Pojďme se podívat na základní funkce Excelu.

Hlavní nabídkaexc1
V hlavní nabídce má uživatel k dispozici základní funkce.

Lišta výpočtůexc2
Pod hlavní nabídkou se nachází lišta funkcí, díky kterým můžeme v tabulce provádět výpočty.

Tyto výpočty rozlišujeme následovně:

 • organizační znaky, např. úvodní rovnítko vzorců
 • běžné aritmetické a některé další operace jedné nebo dvou hodnot, které nabízí nejen běžné aritmetické např. násobení, sčítání aj.
 • nespočet funkcí, které se dále dělí
  • matematické funkce, např. statistické, jako SUMA (součet), MIN (minimum) aj.
  • logické funkce nahrazují především logické operace, např. KDYŽ
  • vyhledávací a odkazovací (vytyčovací) funkce
  • textové (řetězcové) funkce
  • převodní funkce

Spodní lištaexc3
Ve spodní části pak máme lištu s listy, které můžeme přidávat či odebírat. Také zde můžeme nalézt součet označených buněk.
Hlavní tabulkaexc4
Do hlavní tabulky zadáváme požadované hodnoty. Každá buňka má přiřazenou adresu dle jejího umístění v tabulce (A1).

Adresaci buněk dělíme následovně:

 • Relativní – slouží ke vztažení jedné buňky k druhé. Adresa se ale bude vždy měnit ve směru kopírování.
 • Absolutní – v případě, že se chceme odkázat na nějakou buňku a  chceme, aby se po kopírování neposouvala její adresa, tak před písmeno a číslo vložíme znak dolaru $. Tím zajistíme , že bude adresa buňky neměnná.

Smíšená – buňka může být zamčená pouze na sloupec nebo pouze na řádek. Tím zajistíme, že nám při kopírování bude adresa přeskakovat pouze po řádku nebo po sloupci.

Příklad adresace

tabulka1
Do řádku a sloupce napíšeme čísla 1-10.

V buňce C3 spočítáme, kolik je 1*1, pomocí vzorce =C2*B3. Pokud chceme rozkopírovat vzorec směrem na stranu a dolů, musíme sloupec B zafixovat dolarem a řádek dva taktéž. Vzorec tedy bude vypadat =C$2*$B3. Tím zajistíme, že hodnoty budou skákat pouze po řádku 2 a sloupci B.
tabulka2

V buňce C3 máme vzorec, který teď můžeme chycením za pravý roh buňky zkopírovat do buněk ostatních.
tabulka3 tabulka4tabulka5

Díky fixaci řádků a sloupců se nám povedlo efektivně vytvořit tabulku pro násobilku.

Sčítání buněk

Buňky lze sčítat pomocí znaménka plus – A1+A2. Pokud však chceme sečíst více buněk, bylo by to časově náročné. K vyřešení tohoto problému slouží funkce =SUMA(). Pokud chceme sečíst pouze sloupec, stačí kliknout do závorky a označit sloupec. Chceme-li zadat data z více sloupců, je nutné při výběru přidržet klávesu Ctrl. Jako ukázku jsem vybral sečtení sloupců z násobky v předchozím příkladu.tab1
Po stisknutí tlačítka Enter jsou všechna čísla sečtena.

Druhá možnost, jak vybírat buňky. Takto by šly do vzorce přidat i hodnoty z jiných sloupců.
tab2

Ukázkový soubor:
Násobilka

Microsoft Word

microsoft-word-vectorMicrosoft Word je textový procesor od společnosti Microsoft, poprvé vydaný roku 1983. Jedná se o nejstarší nástroj ze sady Microsoft Office.

Microsoft Word a bílé znaky

Bílé znaky jsou takové znaky, které nejsou za obyčejných okolností v dokumentu viditelné (a na jejich místě se tudíž nachází prázdné – bílé – místo).

Mezi základní bílé znaky patří:

Mezera – vkládá se stiskem mezerníku. Je to nejběžnější bílý znak, označující mezery mezi slovy.

Tvrdá mezera – vkládá se kombinací kláves CTRL + SHIFT + mezerník. Vkládá se např. před předložky a způsobuje, že předložka automaticky přejde se slovem na další řádek. Jde zejména o estetickou funkci, neboť osamocené předložky a podobně krátké výrazy působí na koncích řádků nehezky.

Tabulátor – vkládá se klávesou Tab. Je to bílý znak, který umožňuje odsazení řádku od okraje stránky. Pro kontrolu délky odsazení se používají zarážky (viz. níže).

Konec odstavce – vkládá se stiskem Enter. Umožňuje od sebe oddělit jednotlivé odstavce. Mezery mezi odstavci  lze buď rozšiřovat, či zkracovat pomocí nastavení odstavce v kontextovém menu nebo pomocí stylů (více viz. níže).

Tvrdý konec řádku – vkládá se stiskem SHIFT + Enter. Používá se, pokud potřebujeme přejít na další řádek, ale neukončit přitom odstavec, a hodí se například u odrážek, které mají více řádků.

Tvrdý konec stránky – vkládá se pomocí CTRL + Enter. Umožňuje nám se okamžitě posunout na začátek další stránky v dokumentu, pokud to potřebujeme, aniž bychom museli opakovaně mačkat Enter.

Obecně platí pravidlo, že by neměly být dva bílé znaky za sebou. Tento problém můžeme jednoduše vyřešit pomocí funkce Najít a Nahradit. Pro funkci najít obecně platí klávesová zkratka CTRL+F.

O možnosti nalezení a nahrazení více video níže:

Důležitým prvkem ve Wordu jsou také zarážky. Slouží k nastavení a kontrole odsazení řádku.

O tabulátorech video níže:

Zdroje:
1. video, autor: VÚTS guides (https://www.youtube.com/watch?v=2SME1fVYuNY)
2. video, autor: O. Pletánek (https://www.youtube.com/watch?v=O-4ka6NcY64)

Styly

Pomocí stylů můžeme jednoduše definovat typ písma, jeho tloušťku, ale i vlastnosti odstavců, či úroveň textu v osnově dokumentu. Faktem je, že tyto úpravy lze dělat i použitím kontextového menu (standardně se do něho ve Wordu dostaneme, pokud si označíme určitý text podržením levého tlačítka myši a poté na něj klikneme pravým tlačítkem myši).

1
Kontextové menu

Pomocí těchto úprav vždy můžeme upravovat jen jeden odstavec. Oproti tomu, pokud si nastavíme styly, ty nám umožní upravovat všechny odstavce (či nadpisy atd.), které k nim v dokumentu přiřadíme, najednou.

2.png
Styly

K obrázku: styly najdeme na kartě “Domů”.Uživatel si může vybrat z řady předpřipravených možností. Pokud nám tato nabídka nevyhovuje, můžeme se kliknutím na ikonu šipky v pravém dolním rohu dostat do okna stylů. V něm pak můžeme vytvářet styly nové.

a

V okénku nového stylu můžeme nastavit název stylu, styl, na kterém má být založený a základní formátování. Také u možnosti “Typ stylu” nastavujeme, zda bude možné daný styl aplikovat jen na celé odstavce (Odstavec), nebo jak na celé odstavce, tak i na jednotlivé znaky (Propojený – odstavec a znak).

Pro složitější úpravy formátu je třeba rozkliknout tlačítko “Formát”, kde najdeme možnosti úprav odstavců, písma atd. Například v okénku “Odstavec” můžeme upravit šířku mezer mezi jednotlivými odstavci dokumentu (viz. obrázek), stejně jako řádkování, odsazení atd.

b

HTML

HTML, v nezkrácené podobě HyperText Markup Language, je značkovacím jazykem využívaný k vytváření webových stránek, vzájemně propojených hypertextovými odkazy. HTML se zrodilo společně s protokolem HTTP (Hypertext Transfer Protocol), sloužícím k výměně hypertextu mezi počítači. Za dobu své existence si HTML prošlo řadou vylepšení a úprav, ale i přes tyto změny si zachovalo velkou část prvků.

HTML tagy dělíme na
 • párové – tag začíná <> a končí </>. Pokud tag nebude ukončen tam, kde to požadujeme, bude pokračovat dál, kam třeba nechceme.
 • nepárové – nepotřebují ukončení, pouze začínají <>
HTML tagy můžeme také dělit na tři základní skupiny
 • strukturální
  • dávají textu, jak již naznačuje jejich název, pevnou strukturu, čímž mu propůjčují lépe stravitelnou formu. Za příklad můžeme uvést značku pro odstavec (<p>)
 • sémantické
  • uvozují, o jaký typ obsahu v textu jde. Jsou důležité především v oblastech, kdy počítač má automaticky sám přebírat informace z dokumentu.
 • stylistické
  • určují, jak bude daná část textu vypadat při samotném zobrazení.
Základní struktura HTML

<html> – začíná a končí web
<head> –  vetšinou nezobrazovaný obsah, informace o daném dokumentu
</head>
<body> veškerý obsah webu
</body>
</html>

HTML tagy

odstavec = <p></p>
tučně = <b></b>
kurzíva<em></em>
podtrženo<u></u>
vložení obrázku = <img src = „“>
nový řádek = <br>
nadpisy = <h1></h1>…<h6></h6>
odkaz = <a_href=“odkaz“>
číslovaný seznam = ol
nečíslovaný seznam = ul
položka seznamu = li

Google

simple-google1

Nejpopulárnější internetový vyhledáváč Google má dlouhou historii. Oficiálnímu vzniku v roce 1998 předcházela dlouhá léta příprav a programování. Od té doby server ušel dlouhou cestu a značně rozšířil své pole působnosti.

V roce 1996 dvojice studentů kalifornského Stanfordu Larry Page a Sergey Brin začala pracovat na Googlu jakožto výzkumu ohledně propojení jednotlivých webových stránek. K propojení a udání tzv. ranku stránky vytvořili algoritmus PageRank, který vypočítává relevanci stránek a vztahů mezi nimi. O dva roky později, kdy již byla doména zaregistrována, začali průkopníci internetu investovat do tohoto projektu veliké částky peněz. Potenciál, jaký Google představoval, se zalíbil např. zakladateli Amazonu Jeffu Bazosovi či spoluzakladateli Sun Microsystems  Andymu Bechtolsheimovi.

O deset let později, v roce 2006, agentura Millward Brown společně s deníkem Financial Times označila Google za nejhodnotnější značku na světe. Od té doby server nabízí uživatelům nespočet služeb.

Služby Google

googlegraphic

Již řadu let Google neslouží pouze jako vyhledávač, ale nabízí řadu dalších produktů, které uživatelé každodenně využívají. Za zmínku stojí následující služby:

Youtube

youtube-logo-full_color

Nejznámější internetový server na sdílení videí zakoupil Google v roce 2006 za přibližně 37 miliard korun. Uživatelé, přihlášení pomocí uživatelského jména z Google, mohou nahraná videa sledovat, hodnotit, komentovat či sdílet. Portfolio možností se neustále rozšiřuje, mezi novinky patří např. nahrání videa v kvalitě 8K (7680×4320 pixelů) či sledování 360 stupňových videí.


Nejsledovanější video českého internetu

Gmail

mail_logo_rgb_web

Gmail je bezplatná emailová služba, propojující uživatele veškerých produktů nabízených společností Google. Dnes má přes miliardu uživatelů, kteří mohou své schránky zobrazit na počítači, mobilním telefonu či tabletu. Google Mail automaticky kontroluje a filtruje emaily, které mohou obsahovat škodlivé informace.

unnamed

Nynější vzhled Gmailu na Android tabletu

Google Mapy

google_maps_logo_wordmark

V roce 2005 společnost Google spustila plný provoz Google Maps, jenž (pod jiným jménem) odkoupila o rok dříve. Mapy nabízí možnost sledovat také satelitní snímky, které vznikají kombinací satelitních snímků a fotografií pořízených letadly. Využívají systém Global Positioning (GPS), díky kterému si na mapách Google můžete najít jakýkoli bod na světě s přesností na desítky metrů. Dále také nabízí možnost vytvořit trasu (vhodné při přípravách na dlouhou cestu automobilem) či novinku, jízdní řády včetně návaznosti spojů.

Google Drive

d

Google Drive funguje jako virtuální disk, umožňující ukládání souborů na cloud zprostředkovaný Googlem. Jsou s ním propojeny i ostatní služby Google, včetně Gmailu (prostřednictvím Drivu zasílá soubory příliš velké pro připojení k samotnému e-mailu).

Bezpečnost práce na internetu

Internet je zcela určitě jedním z nejvýznamnějších vynálezů 20. století. Dnes, po více než dvaceti letech jeho provozu, je internet využíván více jak třiceti procenty světové populace. Mezi těmito třiceti procenty jsou ale i tací, kteří chtějí své IT vědomosti a schopnosti zúročit ilegální cestou.

Při každodenním používání internetu je nutné dodržovat základní pravidla, které nám pomohou předejít nebezpečným situacím.

 • Při volném pohybování se na internetu je nutné být opatrný. Bezhlavě neprocházet a neklikat na stránky, které nepůsobí příliš důvěryhodně.
 • Dostatečně zabezpečit veškeré účty, které na internetu uživatel má.
  • nepoužívat stále jedno heslo
  • používat heslo s kombinacemi (velká písmena, čísla, speciální znaky)
  • využívat možnosti vícenásobného ověřování (pomocí tel. čísla aj.)
 • Aktualizovat zařízení a jejich software na nejnovější verze
 • Aktualizovat bezpečnostní software
 • Vytvářet zálohu důležitých dokumentů
 • Být obezřetný při využívání neznámých sítí WiFi, Bluetooth aj.

Jednou z nejrozšířenějších metod útoků je tzv. Phishing