Microsoft Word

microsoft-word-vectorMicrosoft Word je textový procesor od společnosti Microsoft, poprvé vydaný roku 1983. Jedná se o nejstarší nástroj ze sady Microsoft Office.

Microsoft Word a bílé znaky

Bílé znaky jsou takové znaky, které nejsou za obyčejných okolností v dokumentu viditelné (a na jejich místě se tudíž nachází prázdné – bílé – místo).

Mezi základní bílé znaky patří:

Mezera – vkládá se stiskem mezerníku. Je to nejběžnější bílý znak, označující mezery mezi slovy.

Tvrdá mezera – vkládá se kombinací kláves CTRL + SHIFT + mezerník. Vkládá se např. před předložky a způsobuje, že předložka automaticky přejde se slovem na další řádek. Jde zejména o estetickou funkci, neboť osamocené předložky a podobně krátké výrazy působí na koncích řádků nehezky.

Tabulátor – vkládá se klávesou Tab. Je to bílý znak, který umožňuje odsazení řádku od okraje stránky. Pro kontrolu délky odsazení se používají zarážky (viz. níže).

Konec odstavce – vkládá se stiskem Enter. Umožňuje od sebe oddělit jednotlivé odstavce. Mezery mezi odstavci  lze buď rozšiřovat, či zkracovat pomocí nastavení odstavce v kontextovém menu nebo pomocí stylů (více viz. níže).

Tvrdý konec řádku – vkládá se stiskem SHIFT + Enter. Používá se, pokud potřebujeme přejít na další řádek, ale neukončit přitom odstavec, a hodí se například u odrážek, které mají více řádků.

Tvrdý konec stránky – vkládá se pomocí CTRL + Enter. Umožňuje nám se okamžitě posunout na začátek další stránky v dokumentu, pokud to potřebujeme, aniž bychom museli opakovaně mačkat Enter.

Obecně platí pravidlo, že by neměly být dva bílé znaky za sebou. Tento problém můžeme jednoduše vyřešit pomocí funkce Najít a Nahradit. Pro funkci najít obecně platí klávesová zkratka CTRL+F.

O možnosti nalezení a nahrazení více video níže:

Důležitým prvkem ve Wordu jsou také zarážky. Slouží k nastavení a kontrole odsazení řádku.

O tabulátorech video níže:

Zdroje:
1. video, autor: VÚTS guides (https://www.youtube.com/watch?v=2SME1fVYuNY)
2. video, autor: O. Pletánek (https://www.youtube.com/watch?v=O-4ka6NcY64)

Styly

Pomocí stylů můžeme jednoduše definovat typ písma, jeho tloušťku, ale i vlastnosti odstavců, či úroveň textu v osnově dokumentu. Faktem je, že tyto úpravy lze dělat i použitím kontextového menu (standardně se do něho ve Wordu dostaneme, pokud si označíme určitý text podržením levého tlačítka myši a poté na něj klikneme pravým tlačítkem myši).

1
Kontextové menu

Pomocí těchto úprav vždy můžeme upravovat jen jeden odstavec. Oproti tomu, pokud si nastavíme styly, ty nám umožní upravovat všechny odstavce (či nadpisy atd.), které k nim v dokumentu přiřadíme, najednou.

2.png
Styly

K obrázku: styly najdeme na kartě “Domů”.Uživatel si může vybrat z řady předpřipravených možností. Pokud nám tato nabídka nevyhovuje, můžeme se kliknutím na ikonu šipky v pravém dolním rohu dostat do okna stylů. V něm pak můžeme vytvářet styly nové.

a

V okénku nového stylu můžeme nastavit název stylu, styl, na kterém má být založený a základní formátování. Také u možnosti “Typ stylu” nastavujeme, zda bude možné daný styl aplikovat jen na celé odstavce (Odstavec), nebo jak na celé odstavce, tak i na jednotlivé znaky (Propojený – odstavec a znak).

Pro složitější úpravy formátu je třeba rozkliknout tlačítko “Formát”, kde najdeme možnosti úprav odstavců, písma atd. Například v okénku “Odstavec” můžeme upravit šířku mezer mezi jednotlivými odstavci dokumentu (viz. obrázek), stejně jako řádkování, odsazení atd.

b

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s