Microsoft Excel

microsoft-excel-vector

Excel je tabulkový procesor od společnosti Microsoft. Je součástí kancelářského balíku Office a svým uživatelům umožňuje vytvářet, editovat, zpracovávat, importovat a exportovat a analyzovat tabulky a grafy. Základním typem souboru, který  Excel využívá, je Excel Workbook (.xlsx). Pojďme se podívat na základní funkce Excelu.

Hlavní nabídkaexc1
V hlavní nabídce má uživatel k dispozici základní funkce.

Lišta výpočtůexc2
Pod hlavní nabídkou se nachází lišta funkcí, díky kterým můžeme v tabulce provádět výpočty.

Tyto výpočty rozlišujeme následovně:

 • organizační znaky, např. úvodní rovnítko vzorců
 • běžné aritmetické a některé další operace jedné nebo dvou hodnot, které nabízí nejen běžné aritmetické např. násobení, sčítání aj.
 • nespočet funkcí, které se dále dělí
  • matematické funkce, např. statistické, jako SUMA (součet), MIN (minimum) aj.
  • logické funkce nahrazují především logické operace, např. KDYŽ
  • vyhledávací a odkazovací (vytyčovací) funkce
  • textové (řetězcové) funkce
  • převodní funkce

Spodní lištaexc3
Ve spodní části pak máme lištu s listy, které můžeme přidávat či odebírat. Také zde můžeme nalézt součet označených buněk.
Hlavní tabulkaexc4
Do hlavní tabulky zadáváme požadované hodnoty. Každá buňka má přiřazenou adresu dle jejího umístění v tabulce (A1).

Adresaci buněk dělíme následovně:

 • Relativní – slouží ke vztažení jedné buňky k druhé. Adresa se ale bude vždy měnit ve směru kopírování.
 • Absolutní – v případě, že se chceme odkázat na nějakou buňku a  chceme, aby se po kopírování neposouvala její adresa, tak před písmeno a číslo vložíme znak dolaru $. Tím zajistíme , že bude adresa buňky neměnná.

Smíšená – buňka může být zamčená pouze na sloupec nebo pouze na řádek. Tím zajistíme, že nám při kopírování bude adresa přeskakovat pouze po řádku nebo po sloupci.

Příklad adresace

tabulka1
Do řádku a sloupce napíšeme čísla 1-10.

V buňce C3 spočítáme, kolik je 1*1, pomocí vzorce =C2*B3. Pokud chceme rozkopírovat vzorec směrem na stranu a dolů, musíme sloupec B zafixovat dolarem a řádek dva taktéž. Vzorec tedy bude vypadat =C$2*$B3. Tím zajistíme, že hodnoty budou skákat pouze po řádku 2 a sloupci B.
tabulka2

V buňce C3 máme vzorec, který teď můžeme chycením za pravý roh buňky zkopírovat do buněk ostatních.
tabulka3 tabulka4tabulka5

Díky fixaci řádků a sloupců se nám povedlo efektivně vytvořit tabulku pro násobilku.

Sčítání buněk

Buňky lze sčítat pomocí znaménka plus – A1+A2. Pokud však chceme sečíst více buněk, bylo by to časově náročné. K vyřešení tohoto problému slouží funkce =SUMA(). Pokud chceme sečíst pouze sloupec, stačí kliknout do závorky a označit sloupec. Chceme-li zadat data z více sloupců, je nutné při výběru přidržet klávesu Ctrl. Jako ukázku jsem vybral sečtení sloupců z násobky v předchozím příkladu.tab1
Po stisknutí tlačítka Enter jsou všechna čísla sečtena.

Druhá možnost, jak vybírat buňky. Takto by šly do vzorce přidat i hodnoty z jiných sloupců.
tab2

Ukázkový soubor:
Násobilka

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s