HTML

HTML, v nezkrácené podobě HyperText Markup Language, je značkovacím jazykem využívaný k vytváření webových stránek, vzájemně propojených hypertextovými odkazy. HTML se zrodilo společně s protokolem HTTP (Hypertext Transfer Protocol), sloužícím k výměně hypertextu mezi počítači. Za dobu své existence si HTML prošlo řadou vylepšení a úprav, ale i přes tyto změny si zachovalo velkou část prvků.

HTML tagy dělíme na
 • párové – tag začíná <> a končí </>. Pokud tag nebude ukončen tam, kde to požadujeme, bude pokračovat dál, kam třeba nechceme.
 • nepárové – nepotřebují ukončení, pouze začínají <>
HTML tagy můžeme také dělit na tři základní skupiny
 • strukturální
  • dávají textu, jak již naznačuje jejich název, pevnou strukturu, čímž mu propůjčují lépe stravitelnou formu. Za příklad můžeme uvést značku pro odstavec (<p>)
 • sémantické
  • uvozují, o jaký typ obsahu v textu jde. Jsou důležité především v oblastech, kdy počítač má automaticky sám přebírat informace z dokumentu.
 • stylistické
  • určují, jak bude daná část textu vypadat při samotném zobrazení.
Základní struktura HTML

<html> – začíná a končí web
<head> –  vetšinou nezobrazovaný obsah, informace o daném dokumentu
</head>
<body> veškerý obsah webu
</body>
</html>

HTML tagy

odstavec = <p></p>
tučně = <b></b>
kurzíva<em></em>
podtrženo<u></u>
vložení obrázku = <img src = „“>
nový řádek = <br>
nadpisy = <h1></h1>…<h6></h6>
odkaz = <a_href=“odkaz“>
číslovaný seznam = ol
nečíslovaný seznam = ul
položka seznamu = li

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s